Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (2)

Zapraszamy do konsultacji społecznych, dotyczących propozycji zapisów kryteriów wyboru projektów EFS + w ramach program regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego opracował projekty specyficznych kryteriów wyboru projektów dla kolejnych Działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego opracował kolejne projekty kryteriów wyboru projektów dotyczące naborów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli samorządów województwa świętokrzyskiego, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich do przesłania uwag do projektu kryteriów.

Konsultacjom podlegają kryteria specyficzne dla następujących Działań FEŚ 2021-2027:

 1. Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników
 2. Działanie 7.2 Programy rehabilitacyjne ułatwiające powrót na rynek pracy
 3. Działanie 8.2 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego
 4. Działanie 8.3 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej
 5. Działanie 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego
 6. Działanie 8.5 Wsparcie edukacji osób dorosłych
 7. Działanie 9.1 Aktywna integracja społeczna i zawodowa
 8. Działanie 9.3 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich
 9. Działanie 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych
 10. Działanie 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej
 11. Działanie 9.6 Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego
 12. Działanie 10.7 Działania na rzecz osób zagrożonych utratą pracy
 13. Działanie 10.10 Zwiększenie możliwości zawodowych osób ubogich pracujących

Uwagi należy przesyłać w wersji edytowalnej na załączonym formularzu do 11 kwietnia 2023 r. na adres: infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Załączniki:

Działanie 7.1_Czynniki ryzyka w miejscu pracy

Działanie 7.1_Niekonkurencyjny WOMP

Działanie 7.2_RPZ

Działanie 8.2_Kształcenie podstawowe

Działanie 8.2_Stypendia edu podstawowa

Działanie 8.3_Kształcenie ponadpodstawowe

Działanie 8.3_Niekonkurencyjny PŚ

Działanie 8.3_Stypendia edu ponadpodstawowa

Działanie 8.4_Stypendia edu zawodowa

Działanie 8.5_Edukacja dorosłych

Działanie 9.1_KIS,CIS,ZAZ,WTZ

Działanie 9.1_LGD

Działanie 9.3_Obywatele państw trzecich

Działanie 9.4_CUS

Działanie 9.4_Niekonkurencyjny ROPS

Działanie 9.4_Usługi społeczne i zdrowotne

Działanie 9.4_Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi

Działanie 9.5_Piecza zastępcza

Działanie 9.5_Wsparcie bezdomnych

Działanie 9.6_Podnoszenie potencjału

Działanie 10.7_Osoby zagrożone utratą pracy

Działanie 10.10_Osoby ubogie pracujące

Formularz_zglaszania_uwag_kryteria wyboru projektów