Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor Departamentu

Katarzyna Kubicka
Tel. 41/ 349-89-01
Fax 41/ 349-89-11
e-mail: katarzyna.kubicka@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Artur Potaczała
Tel. 41/ 349-89-02
Fax 41/ 349-89-11
e-mail: artur.potaczala@sejmik.kielce.pl

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

W skład Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Oddział Wdrażania Projektów
  • Oddział Oceny Projektów
  • Oddział Rozliczeń Finansowych
  • Oddział Planowania i Monitorowania

Informacje szczegółowe o zakresie działania: