Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor Departamentu

Katarzyna Kubicka
Tel. 41/ 395 17 36
Fax 41/ 349-89-11
e-mail: katarzyna.kubicka@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Artur Potaczała
Tel. 41/ 395 17 37
Fax 41/ 349-89-11
e-mail: artur.potaczala@sejmik.kielce.pl

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

W skład Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Oddział Wdrażania Projektów
  • Oddział Oceny Projektów
  • Oddział Rozliczeń Finansowych i Monitorowania
  • Oddział Informacji i Programowania

Informacje szczegółowe o zakresie działania znajdują się w § 49 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 6525/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 6856/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2023 r.