Plakat Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych Październik 2020

Zbliża się II Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych

II Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych odbędzie się 22 października br. w Kielcach, w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli III sektora, działających w naszym regionie. Ze względu na sytuację epidemiczną oprócz możliwości osobistego udziału w dyskusji, zaplanowano transmisję online na Facebooku, co umożliwi wszystkim zainteresowanym przysłuchiwanie się obradom. Kongres organizują wspólnie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Narodowy Instytut Wolności, Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki oraz Fundacja im. Stefana Artwińskiego.

Kongres będzie okazją do wzięcia udziału w dyskusji, dotyczącej szans i perspektyw rozwoju działalności organizacji pozarządowych.

Zaplanowano warsztaty, poświęcone m.in. kwestiom prawnych aspektów działalności w strukturach organizacji pozarządowych, obowiązkom wynikającym z zapisów RODO,  a także finansom.

Kongres odbędzie się 22 października w Kielcach, w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – początek o godz. 12.00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obradach mogą rejestrować się drogą mailową, wysyłając zgłoszenia, do 18 października, na adres skrzynki mailowej sek.rops@sejmik.kielce.pl.

Liczba uczestników i forma udziału będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej.

Wydarzenie objął patronatem honorowym Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, a także przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Program II Świętokrzyskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych