Plakat Wytopków Ołowiu Stylizowany Młot Kowalski I Nazwa Imprezy

Zapraszamy na Wytopki Ołowiu

Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza w niedzielę 21 sierpnia do Parku Etnograficznego w Tokarni na 30. Wytopki Ołowiu. Impreza plenerowa nawiązuje do tradycji górnictwa kruszcowego Gór Świętokrzyskich.

W ramach wydarzenia goście imprezy będą mogli obejrzeć proces wytopu ołowiu w zrekonstruowanym staropolskim, kamiennym piecu hutniczym.  O wytopie opowie dr Ireneusz Suliga z Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Pokaz pędzenia dziegciu metodą „garnek na garnku” i produkcji smół drzewnych przygotowuje Grażyna Czerwińska. Można będzie także obejrzeć stanowisko kowalskie, na którym prezentowane będą etapy pracy nad otrzymanym żelazem dymarskim.

Wytop żelaza z rudy w zrekonstruowanej starożytnej dymarce pokaże Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach.

Zainteresowani obejrzą dawne techniki obróbki metali: wytwarzanie gwoździ i galanterii żelaznej, proces odlewania kul oraz ołowianych żołnierzyków z formy, prowadzone przez pracowników Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu przy udziale Grupy Rekonstrukcji Historycznej “Patrioci i Fabrykanci Zagłębia Staropolskiego”.

Świętokrzyskie legendy górnicze dla najmłodszych przedstawi Aleksandra Imosa z Muzeum Wsi Kieleckiej. Chętni będą mieli okazję otrzymać odlane z ołowiu i wybite podczas imprezy denary.

W trakcie imprezy w parku etnograficznym trwać będzie kiermasz rękodzieła ludowego.

Do Tokarni zapraszamy od 12.00 do 16.00.