Ujęcie Maszyny Na Terenie hali targowej

Trwa nabór otwarty na wyjazdową misję gospodarczą na targi MSV Brno 2022

Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (maks. 8 miejsc) działających w sektorze metalowo-odlewniczym, maszynowym w wyjazdowej misji gospodarczej na targi MSV Brno 2022, w terminie 4 – 6 października 2022 roku.

Wyjazdowa misja gospodarcza organizowana jest przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in”, Działanie 2.4 – „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020. W misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełnią warunki, określone w formularzu zgłoszeniowym (kryteria formalne/wejścia).
W ramach dofinansowania uczestnictwa w misji organizator pokrywa dla jednego uczestnika, w ramach pomocy de minimis 100% wysokości kosztów tj. m.in.: przejazdów, zakwaterowania w hotelu, wyżywienia, przejazdów lokalnych, transportu niezbędnych materiałów, ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu.

Przewidywana liczba miejsc: 8 przedsiębiorców – maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa.

Termin nadsyłania wniosków: 22.08.2022 r.

Wypełnione i podpisane wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju – Kielce, ul. Sienkiewicza 63

lub przesłać: tradycyjną drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub e-mailową skan na adres elektroniczny pracowników Departamentu Inwestycji i Rozwoju:
karina.kepa@sejmik.kielce.pl

W tytule e-maila należy podać: Wyjazdowa misja gospodarcza na targi MSV Brno 2022
Kontakt:
Karina Kępa
tel. 41 365 81 82
Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin naboru

Formularz zgłoszeniowy

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

FORMULARZ POMOCY DE MINIMIS