Plakat Wystawy Wykaz Nazwisk Autorów Oraz Namalowany Grubym Pędzlem Czarny Zarys Głowy Ludzkiej

Zaprezentują plakaty teatralne

Akademicka Galeria Sztuki Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pokaże plakaty spektakli realizowanych przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach. Otwarcie wystawy odbędzie się w piątek 13 maja.

Wystawa kolekcji plakatów Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach prezentuje obszerny cykl prac zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat przez zaproszonych do współpracy czołowych polskich artystów grafików. Ekspozycja z jednej strony ukazuje szeroką rozpiętość repertuarową uznanej w całym kraju instytucji, ale i ogromną różnorodność konwencji plastycznych, odmienne wizje teatru otwartego i podejmującego dialog. Plakat przez swą funkcję wykraczającą poza ramy promocji, spełnia również rolę upowszechniającą i edukującą, nierzadko manifestującą się za pośrednictwem symboli, metafor rzucających nowe światło na poruszane treści. Aktualnie wciąż potrzebne literatura, teatr, sztuki plastyczne, zwłaszcza w tak trudnych i wymagających czasach wespół podejmują refleksję nad nurtującymi nas wszystkich problemami, rozterkami.

Dopełnienie prezentacji stanowią realizacje studentów II roku studiów uzupełniających magisterskich kierunku Sztuki plastyczne, z pracowni projektowania plakatu Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pod opieką prowadzącego, dr. Wojciecha Domagalskiego młodzi adepci projektowania grafiki wydawniczej zmierzyli się z próbą własnej interpretacji wybranych sztuk z repertuaru Teatru Żeromskiego.

Wystawa będzie dostępna od 13 maja do 7 czerwca br. w siedzibie Akademickiej Galerii Sztuki UJK w Kielcach.