Andrzej Pruś I Przedsyawiciele Młodzieżowego Sejmiku W Jędrzejowie

Zachęcali młodych do zgłaszania się do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naboru do III kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wśród uczniów szkół średnich powiatu jędrzejowskiego. Spotkanie prowadzili przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, Zofia Mogielska – przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego II kadencji oraz Oskar Frydrych obecny wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego.

Tłumaczyli jak działa Młodzieżowy Sejmik, jakie ma zadania i jakie stwarza możliwości. Przekonywali, że głos młodych jest równie ważny jak dorosłych. Zachęcali do zgłaszania swoich kandydatur do trwającego obecnie naboru do III Kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Młodzieżowe rady gminne i powiatowe również stają się coraz bardziej popularne w skali całego kraju. Starosta jędrzejowski Paweł Faryna wyszedł z propozycją powołania takiej rady w powiecie jędrzejowskim. Zapowiedział, że pomysł utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Jędrzejowskiego przekaże radnym powiatowym, gdyż taka rada młodych to świetny organ doradczy i jego opinia pozwala spojrzeć z innej perspektywy na rozmaite sprawy dotyczące społeczności lokalnej.

Gospodarzami spotkania byli Paweł Faryna, starosta Jędrzejowski i Maria Barańska, wicestarosta jędrzejowski. Koordynatorem spotkania był Janusz Adamczyk, wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Jędrzejowie.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z ośmiu szkół z powiatu jędrzejowskiego wraz z nauczycielami i wychowawcami. Dwoje z nich już wysłało zgłoszenia swoich kandydatur na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

Galeria zdjęć