Plakat Promujący Wydarzenie

Zaproszenie na debatę poruszającą temat problematyki dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z Fundacją Szansa – Jesteśmy Razem oraz Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach organizuje konferencję, której przedmiotem będzie debata na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ambasadorem wydarzenia jest Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik.

Konferencja odbędzie się 25 marca 2024 r. w godzinach 11.00 – 14.30 w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2.

– Zapraszam Państwa na debatę podczas której wspólnie z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać na temat problemów w zakresie szeroko rozumianej dostępności. Celem wydarzenia jest uwrażliwienie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i prywatnych oraz organizacji pozarządowych na codzienne problemy osób z różnymi dysfunkcjami oraz zmotywowanie ich do podejmowania działań na rzecz poprawy dostępności placówek publicznych i prywatnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zaprasza wicemarszałek Renata Janik.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie udziału, które należy dokonać do dnia 22 marca 2024 r. pod numerem telefonu 41-395-19-49 lub pod adresem e-mail: wiktoria.kowalska@sejmik.kielce.pl

AGENDA SPOTKANIA

11:00 – 11:30 – Konferencja prasowa

11:30 – 11:35 – Rozpoczęcie Konferencji, przywitanie gości

11:35 – 12:00 – Wystąpienie Gości Specjalnych

12:00 – 13:00 – Debata z udziałem zaproszonych gości pt. „Dostępność wczoraj, dziś i jutro’’.

W debacie udział wezmą:

  • Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego – Renata Janik
  • Prezes Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem – Marek Kalbarczyk
  • Dyrektor Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach – Anna Łubek
  • Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON – Andrzej Michalski
  • Wiceprezes Fundacji DOGadanka – Magdalena Pawlik-Paciorek

13:00 – 13:30 – Występ muzyczny, który zaprezentuje Zhanna Zharkova z Ukrainy

13:30 – 13:40 – Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

13:40 – 14:30 – Poczęstunek