Pożegnanie Emerytów

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODZIĘKOWAŁ ODCHODZĄCym NA EMERYTURĘ WIELOLETNIm dyrektorom

Na emeryturę przechodzą doświadczeni i szanowani urzędnicy administracji publicznej, od wielu lat związani z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego – zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jadwiga Głowienka oraz dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona. Podziękowania za działalność na rzecz regionu i współpracę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego przekazali dziś marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oraz członkowie Zarządu Województwa: Marek Jońca i Tomasz Jamka.

Po czterdziestu latach pracy na emeryturę przechodzi Jadwiga Głowienka, wicedyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Jej praca zawodowa od dwudziestu lat związana była z Funduszami Europejskimi, była kompendium wiedzy o unijnych środkach, którą chętnie dzieliła się ze współpracownikami.

Z kolei Jerzy Wrona od 2019 roku pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji. W 2021 roku objął stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Przed podjęciem pracy w Urzędzie Marszałkowskim przez wiele lat pełnił funkcję naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.