wiatrak i chałupy w skansenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Widok z drona.

„Moja Przygoda w Muzeum” – konkurs

Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza do wzięcia udziału w 45. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.

Głównym założeniem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zbiorów muzealnych różnego typu, rozbudzenie zainteresowań z zakresu sztuki i kultury, a także zachęcenie do podjęcia próby samodzielnej twórczości i rozwijania talentów plastycznych, po doświadczeniach zdobytych podczas wizyty w galerii lub muzeum.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz wypełnienia formularzy (on-line).

W razie wątpliwości lub pytań zapraszamy do kontaktu: m.polanowska@muzeum.torun.pl , tel. 56 66 05 605