Zarząd województwa wydłuża termin składania ofert na dofinansowanie z zakresu kultury

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego wydłużył termin składania ofert do 19 lutego 2021 roku, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2021 r.

Celem konkursu jest kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej województwa świętokrzyskiego. Zadania podzielone są na trzy kategorie: wydarzenia, wydawnictwa oraz dziedzictwo. Łączna kwota wsparcia wynosi ogółem 380.000 zł.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje, uchwała oraz formularz dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego