Spotkanie W Gabinecie Zastępcy Dyrektora Departamentu Est

Zawodowe spotkanie ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty

Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych kontynuuje prace nad projektem „Świętokrzyska Edukacja Zawodowa”. Działaniami planowanymi w projekcie zostanie objętych kilka tysięcy uczniów ze świętokrzyskich szkół zawodowych  i podstawowych.

Spotkanie, które odbyło się w Kielcach było poświęcone omówieniu zasad partnerstwa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/ Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych a Kuratorium Oświaty w Kielcach. W rozmowach ze strony kuratorium wziął udział Świętokrzyski Kurator Oświaty pan Kazimierz Mądzik, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii pani Beata Niziołek oraz starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii pani Renata Zaborek. Departament Edukacji reprezentowali zastępca dyrektora pani Renata Bilska, kierownik Oddziału Edukacji i Nauki Renata Świercz  i Mariusz Olszewski.

-Nasze województwo może pochwalić się stworzonym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty systemem doradztwa edukacyjno-zawodowego stąd w założeniach projektu „ŚEZ” kuratorium będzie partnerem strategicznym Województwa Świętokrzyskiego właśnie w tym obszarze – powiedziała zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Renata Bilska. I jak dodała – Założenia projektu obejmują między innymi wdrażanie polityki oświatowej państwa w zakresie skutecznego i efektywnego doradztwa zawodowego z uwzględnieniem specyfiki naszego regionu i doświadczeń Powiatowych Koordynatorów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego.

Projekt „Świętokrzyska Edukacja Zawodowa” zakłada realizację działań mających na celu podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie świętokrzyskim poprzez realizację staży uczniowskich, kursów kwalifikacyjnych, udziału uczniów w targach branżowych i wprowadzeniu nowoczesnego systemu w zakresie doradztwa zawodowego.

Na przełomie marca i kwietnia odbyły się już spotkania konsultacyjno-informacyjne z dyrektorami szkół i szkolnymi koordynatorami projektu w Kielcach, Włoszczowie, Opatowie i Busku Zdroju.