Praca Artystyczna Fot. W. Szymczak

„Zderzenia. Wystawa monograficzna Józefa Krzysztofa Oraczewskiego”

Od wtorku 21 listopada br. w siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach – Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich dostępna będzie wystawa monograficzna prac Józefa Krzysztofa Oraczewskiego.

“Zderzenia” to eksploracja napięcia powstającego z przecięcia duchowości i materialności, czasu i przestrzeni oraz dualizmu życia. Nieuchronne sprzeczności, które okazują się dźwignią transcendencji, są ukazane w wielu aspektach i wymiarach. Niemniej joś wystawy koncentruje się wokół napięcia związanego z pojęciami wolności i zasad społecznych. Ten właśnie konflikt wpisany w drogę osobistych przeżyć artysty oraz perspektywa rozwoju, jaka się wiąże z jego przezwyciężeniem, są ukazane w największym przybliżeniu.
Poprzez serię obrazów i instalacji Józef Krzysztof Oraczewski stawia widza przed wyzwaniem ponownego rozważenia swoich wcześniejszych przekonań o rzeczywistości i odkrycia głębszych, często ukrytych znaczeń naszego istnienia.

Wystawa, która ma na celu zgłębienie idei kolizji, zarówno dosłownych, jak i metaforycznych, ma właśnie prowadzić do odkrycia nowych perspektyw, rozbudzenia woli przezwyciężenia dualizmu i ograniczeń, realizacji marzeń i zrywania się do lotu po porażkach, które są nieodłączną częścią życia.

Wystawa przygotowana została we współpracy z artystą.
Czas trwania wystawy: 21 listopada 2023 – 17 marca 2024
Kurator: Monika Turczyńska
Koordynator: Agnieszka Dziwoń

fot. W. Szymczak