Ludowizny

Świętokrzyski Przegląd Teatrów Wiejskich 2023

Zapraszamy grupy folklorystyczne i obrzędowe do udziału w Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów Wiejskich. Zgłoszenia przyjmuje Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach do 24 listopada.

Zadaniem zespołów jest zaprezentowanie na scenie widowisk opartych na zwyczajach, obyczajach, obrzędach i zajęciach gospodarskich, charakterystycznych dla regionu. Czas prezentacji nie może przekroczyć 20 minut.
Świętokrzyski Przegląd Teatrów Wiejskich odbędzie się 2 grudnia o godzinie 10.00 w sali widowiskowej WDK. Współorganizatorem wydarzenia jest Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Szczegółowe informacje, regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie WDK

Czytelnie wypełnione karty zgłoszeń wraz z załącznikami prosimy nadsyłać na adres:
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 2
Dział Kultury
lub na e-mail: kultura@wdk-kielce.pl