Pamiątkowe Zdjęcie Wszystkich Zebranych (2)

Wizyta oficjalnej delegacji z Winnickiej Rady Obwodowej

W dniach 19-22 listopada 2023 roku w Kielcach przebywa delegacja przedstawicieli administracji ukraińskiej. Ich przyjazd związany jest z organizowaną przez Województwo Świętokrzyskie wspólnie z Miastem Kielce konferencją pn. „Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa”, która odbędzie się 21 listopada 2023r. w Targach Kielce. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim, przewodniczącym Sejmiku Arkadiuszem Bąkiem i członkiem Zarządu Województwa Tomaszem Jamką spotkała się oficjalna delegacja z Winnickiej Rady Obwodowej.

– Tegoroczny jubileusz 65-lecia nawiązania formalnej współpracy miedzy Świętokrzyskiem oraz Winniczyzną dowodzi, jak serdeczne stosunki łączyły i nadal łączą obydwa regiony. Wzmacnianie tego partnerstwa ma wymiar kluczowy w tym, jakże trudnym, dla Ukrainy okresie trwających działań wojennych, a także w perspektywie niezbędnej odbudowy kraju – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Ukraińcy i Polacy zawsze pragnęli tej przyjaźni i partnerstwa, które będzie się rozwijać na rzecz naszych narodów. Dla Ukrainy i Winnicy zwłaszcza w obliczu wojny Wasze wsparcie jest bardzo ważne – dodał Viacheslav Sokolovyi przewodniczący Winnickiej Rady Obwodowej.

Razem z nim z przedstawicielami świętokrzyskiego samorządu spotkali się: Dmytro Chalenko – członek Winnickiej Rady Obwodowej, radca przewodniczącego Winnickiej Rady Obwodowej, Ielyzaveta Savchuk – kierownik Departamentu ds. Relacji z Organami Samorządu Terytorialnego, Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej, Działań Projektowych i Promocji Inwestycji Biura Wykonawczego Winnickiej Rady Obwodowej oraz Volodymyr Shevchuk – zastępca kierownika Departamentu ds. Relacji z Organami Samorządu Terytorialnego, Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej, Działań Projektowych i Promocji Inwestycji Biura Wykonawczego Winnickiej Rady Obwodowej.

Podczas spotkania rozmawiano o dotychczasowej współpracy, przyjacielskich relacjach oraz o gospodarczych planach na przyszłość, które zostaną szczegółowo przybliżone na jutrzejszej konferencji „Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa”. Integralną jej częścią jest organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przyjazdowa misja gospodarcza przedsiębiorców z Ukrainy. Uczestnikami misji są wytypowani przez Winnicką Radę Miejską oraz Winnicką Obwodową Administrację Wojskową przedstawiciele ukraińskich firm reprezentujący branżę spożywczą, budowlaną, metalową i odnawialnych źródeł energii.

Po konferencji „Join-in” uczestnicy misji z Ukrainy wezmą udział w spotkaniach sieciujących z firmami z regionu świętokrzyskiego, które zainteresowane są nawiązaniem relacji handlowych oraz pogłębieniem dotychczasowych relacji biznesowych. Powyższe przedsięwzięcie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020, projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”.

Dodatkowo, przedstawiciele Winnickiej Rady Obwodowej wezmą również udział w posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą w dniu 21.11.2023r.