Marszałek Wręcza Anioła Dobroci Pawłowi Kukiz Szczucińskiemu

18. edycja Świętokrzyskiego Anioła Dobroci 2023 rozstrzygnięta

Paweł Kukiz – Szczuciński, lekarz, wolontariusz oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach to laureaci tegorocznej edycji plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Statuetki Anioła Dobroci nagrodzeni odebrali z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik podczas uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Konkurs „Świętokrzyski Anioł Dobroci” jest jedyną tego typu inicjatywą o charakterze regionalnym, która już na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń województwa świętokrzyskiego.

– Świętokrzyski Anioł Dobroci to szczególna nagroda województwa świętokrzyskiego, gdzie nagradzamy ludzi, którzy oprócz swojej działalności zawodowej widzą potrzebujących, robią coś więcej na rzecz rodzin i osób z trudnościami, niezaradnych życiowo, z niepełnosprawnościami, starszych, bezdomnych. Dzisiejsi laureaci taką właśnie opieką otaczają tych ludzi, starają się im okazać stosowną  pomoc, która pozwala im z tego zakrętu życiowego wyjść, pokonać trudności i kontynuować normalne życie w przyszłości – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

O tym, że Aniołów w naszym regionie nie brakuje mówi wicemarszałek Renata Janik – Co roku w związku z dużą   liczbą zgłoszeń Kapituła Konkursu ma ogromny problem z wyborem laureatów, ale staramy się wybrać wyjątkowe perełki. Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło łącznie 27 zgłoszeń w tym: 15 o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 12 w kategorii zespołowej.

Statuetka Świętokrzyskiego Anioła Dobroci – symbolu miłości, troski, wytrwałości trafiła do:

  • w kategorii indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej – Pawła Kukiza – Szczucińskiego – lekarza, specjalisty psychiatrii i pediatrii, absolwenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Paweł Kukiz – Szczuciński to lekarz Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, wolontariusz. Na co dzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie pomaga osobom zmagającym się z rozmaitymi problemami natury psychicznej, kryzysami egzystencjonalnymi, traumami, uzależnieniami. W ramach działań Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej uczestniczył w medycznych misjach humanitarnych, w tym Wojskowo – Cywilnej Misji Medycznej w Lombardii w 2020 r. na początku epidemii Covid-19, za udział w której został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność. Piastuje stanowisko wiceprezesa zarządu Fundacji Heleny Pyz „Świt Życia” zajmującej się wspieraniem osób dotkniętych trądem w Indiach. Od 28.02.2022 r.  włączył się w organizację ewakuacji dzieci chorych na nowotwory z terenów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie. Twórca niekomercyjnego kanału na You Tube „Misja Psychiatria”. Człowiek o wielkim sercu, swoimi działaniami na terenach objętych wojną, katastrofami humanitarnymi daje przykład organizowania wsparcia i pomocy.

  • w kategorii zespołowej – dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, tworzących i wdrążających innowacyjne projekty – Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach.

Stowarzyszenie działa na terenie województwa świętokrzyskiego od 1993 r. Misją stowarzyszenia jest dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równouprawnienie w społeczeństwie. Stowarzyszenie w Kielcach prowadzi 7 specjalistycznych placówek, w których z różnych form pomocy skorzystało  kilkadziesiąt tysięcy osób. PSONI w Kielcach prowadzi Ośrodek Wczesnej Interwencji, mieszkanie treningowe, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, Klub Terapeutyczno – Integracyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Terapeutyczną oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy dla Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną. Realizując zadania statutowe stowarzyszenie organizuje inne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Zaliczyć do nich należy szereg imprez integracyjno – kulturalnych, różnorodnych kursów, szkoleń, grup wsparcia, konferencji naukowych i debat oraz turnusów rehabilitacyjnych.

Gośćmi wydarzenia, które poprowadzili Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w UMWŚ wraz z zastępcą Arkadiuszem Ślipikowskim byli: poseł na Sejm Anna Krupka, senator Krzysztof  Słoń, radny województwa świętokrzyskiego Sławomir Gierada oraz starostowie, burmistrzowie i wójtowie z regionu.

Galę uświetnił występ Zespołu „Magemia”  oraz Katarzyny Lisowskiej.