Zebranie Sprawozdawcze Osp BliŻyn 4

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP BLIŻYN

Marszałek Andrzej Bętkowski wziął udział zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie. Jednostka aktualnie liczy 50 członków, w tym 34 członków zwyczajnych, mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz 16 wspierających. W ubiegłym roku, jednostka uczestniczyła w 88 zdarzeniach, w tym dwa wyjazdy były poza teren gminy Bliżyn.

W planach jednostki jest między innymi doposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych, umundurowanie dla członków OSP, oraz dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Zastępca komendanta powiatowego PSP Sławomir Wawrzak przedstawił statystykę za 2023 rok. Na terenie powiatu rok temu doszło do 859 zdarzeń  (w 2022 roku – 1092), w tym: 255 pożarów (mniej o 36% niż rok wcześniej), 581 akcji ratowniczo gaśniczych (-11%) oraz 22 alarmów fałszach (-34%). Na terenie gminy doszło do 116 zdarzeń (2022-142), w tym: 35 pożarów, 80 miejscowych zagrożeń, 1 alarm był fałszywy.

Komendant gminny Zdzisław Kuźdub przedstawił plany OSP dla całej gminy na ten rok. Najbliższe wydarzenia to eliminacje gminne 31. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (7 marca – eliminacje gminne, 19 kwietnia – powiatowe), turniej tenisa stołowego (kwiecień), jubileusz OSP Mroczków (4 maja) oraz gminne zawody sportowo-pożarnicze (czerwiec).

foto: OSP Bliżyn

Galeria zdjęć