Uroczyste Zakończenie Realizacji Projektu W Zespole Szkół Podstawowych W Zagnańsku (8)

Zespół Szkół Podstawowych nr 2 i Przedszkole w Zagnańsku z nowoczesnym sprzętem do nauki

Doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt – pomoce dydaktyczne, narzędzia technologiczne i komunikacyjne oraz przeprowadzenie szkoleń  dla nauczycieli oraz uczniów to efekty projektu zrealizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. wspólnie z Zespołem Szkół Podstawowych nr 2 i Przedszkolem w Zagnańsku. W uroczystym zakończeniu projektu wzięli udział wicemarszałek Renata Janik, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii prof. Paweł Łaski oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ Elżbieta Korus.

– To dla mnie ogromny zaszczyt, że jako mieszkanka gminy Zagnańsk, uczennica tej szkoły mogę tu z Wami dziś być. W gminie Zagnańsk, można powiedzieć, że w ostatnim momencie wykorzystywania środków unijnych z perspektywy 2014-2020, udało się zrealizować dwa projekty, jeden w Samsonowie, a drugim tu w Szkole w Zagnańsku. Bardzo serdecznie dziękuję prezesowi Pawłowi Łaskiemu za ogromne wsparcie, bowiem to ŚCITT w tym projekcie było liderem, a w Samsonowie było partnerem. Realizacja projektu była dużym wyzwaniem, gdyż ŚCITT na co dzień nie jest liderem czy partnerem projektów, a realizuje tylko i wyłącznie swoje projekty, w których jest ukierunkowany. Realizacja projektu rozpoczęła się także w trudnym czasie, wybuchła pandemia, trudno było dostać wszelkie materiały, ale dzięki udanej współpracy udało się zakończyć projekt – mówiła podczas uroczystości wicemarszałek Renata Janik. I jak dodała – Przed świętokrzyskimi samorządami wkrótce otworzą się nowe możliwości, bowiem do województwa świętokrzyskiego trafią ogromne środki finansowe z nowej perspektywy 2021 – 2027 około 1, 8 mld zł, z których oczywiście gmina Zagnańsk będzie mogła skorzystać.

Celem projektu „Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK” było podniesienie kompetencji cyfrowych u 173 uczniów ZSP nr 2 w Zagnańsku, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych oraz 89 uczniów z potrzebami specjalnymi, a także podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie korzystania z TIK u 25 nauczycieli kształcenia ogólnego.

Dzięki kwocie o wartości prawie 390 tysięcy złotych placówki wzbogaciły się  w nowoczesny sprzęt, zmodernizowano wewnątrzszkolną sieć komputerową, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli poszerzające ich wiedzę w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej oraz wiedzę uczniów w zakresie TIK i cyberbezpieczeństwa poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i warsztatów.

Szkoła zakupiła m. in.: 40 laptopów, pakiety oprogramowania biurowego, 26 stolików pod komputery, zestaw multimedialny tablica z laptopem i głośnikami,  urządzenie wielofunkcyjne, kamerę cyfrową, podłogę interaktywną, zestaw interaktywny, rzutnik multimedialny, wizualizer, oczyszczacz i nawilżacz powietrza, flipchart. Zorganizowane zostały także dwa wyjazdy edukacyjne: do laboratoriów Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej i do zakładu przemysłowego z obszaru automatyki i robotyki do firmy Gemikol oraz konkursy w zakresie wiedzy o cyberbezpieczeństwie.

– To pierwszy projekt Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii realizowany wspólnie z inną instytucją, pierwsze doświadczenia. Mam nadzieję, że satysfakcja z wzajemnej współpracy jest po obu stronach – powiedział prezes ŚCITT prof. Paweł Łaski.

Podczas uroczystości odbyła się także prezentacja łazika marsjańskiego IMPULS, którym reprezentanci Politechniki Świętokrzyskiej wywalczyli 5 miejsce na zawodach w Stanach Zjednoczonych.

 

Projekt pn. „Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK” był realizowany w ramach działania „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego” RPOWŚ na lata 2014-2020.

 

Galeria zdjęć