Spotkanie Zespołu Wrds Do Spraw Szkolnictwa

Zespół WRDS ds. szkolnictwa o perspektywach kształcenia zawodowego. Niebawem ruszy długo wyczekiwany ośrodek szkolenia praktycznego

Możliwości rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego były tematem spotkania zespołu problemowego ds. szkolnictwa w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Zespół zapoznał się m. in. ze stanem realizacji inwestycji, która zrewolucjonizuje kształcenie praktyczne w regionie – chodzi o CK Technik Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach.


W spotkaniu uczestniczyli m. in. dyrektorzy szkół zawodowych, przedstawiciele uczelni, przedsiębiorców i związków zawodowych.

– Brak wykwalifikowanych kadr to czynnik hamujący rozwój gospodarczy regionu. To poważny problem dla przedsiębiorców – mówił przewodniczący zespołu Marek Banasik, reprezentujący w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Podkreślał, że konieczna jest większa koordynacja podmiotów i zespołów pracujących w województwie świętokrzyskim na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Dominik Kraska, dyrektor CK Technik Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach przedstawił stan realizacji i planowany zakres działalności ośrodka wybudowanego przez miasto Kielce. Będzie to kluczowy element regionalnego systemu kształcenia pracowników dla branż: obróbki metalu, mechanicznej, samochodowej, informatycznej, mechatroniki, automatyki, robotyki oraz elektronicznej i elektrycznej.

Już w marcu zakończą się prace budowlane, a rozpocznie się wyposażanie 30 pracowni w nowoczesny sprzęt – w pierwszej kolejności dla szkół o profilu mechanicznym. Ośrodek zacznie działać w ostatnim kwartale br. i będzie bazą kształcenia praktycznego dla szkół zawodowych, studentów czy uczestników różnych form kształcenia ustawicznego. Budowa kosztowała prawie 50 mln zł, przy unijnym dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

– Po latach niedoinwestowania i zapaści szkolnictwa zawodowego jakościowo otwieramy się na XXI wiek. To będzie jeden z największych tego typu ośrodków w Polsce. – mówił dyrektor Dominik Kraska.

Duże nadzieje z uruchomieniem ośrodka wiążą obecni na spotkaniu dyrektorzy zespołów szkół zawodowych. Uczestnicy spotkania podkreślali, że poziom kształcenia praktycznego znacznie się poprawi, pozwalając na przygotowanie absolwentów gotowych do podjęcia pracy.

Dyskutowano też o znaczeniu nowoczesnego sposobu budowania kompetencji zawodowych dla młodzieży i dorosłych oraz przedstawiono interesujące przedsięwzięcie pn. „ABC Ekonomii – pilotażowy projekt edukacji z zakresu ekonomii i finansów najmłodszych”, skierowany do szkół podstawowych.