Ministerstwo Kultury Logo

Muzeum narodowe i filharmonia dofinansowane przez ministra kultury

2 wojewódzkie jednostki kultury – Muzeum Narodowe w Kielcach oraz Filharmonia im. Oskara Kolberga – skorzystają z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozdysponowanych w ramach programu “Infrastruktura kultury”. Placówki przeznaczą pieniądze na zakupy sprzętu oraz modernizację systemów, wykorzystywanych w jednostkach. Ogólna kwota, przyznana dla 131 placówek kulturalnych w kraju to 24 mln zł.

Celem programu ministerialnego jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Pozytywną ocenę przeszły 2 wnioski świętokrzyskich jednostek kultury, podległych marszałkowi województwa.

Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach otrzyma 100 tysięcy zł na zakup instrumentów muzycznych oraz modernizację systemu zarządzania budynkiem. W planach znajduje się kupienie nowego oboju, fletu poprzecznego i fletu piccolo. Remontowana będzie elektroniczna stacja robocza, pozwalająca na zarządzanie systemami wind, wejść, monitoringiem, ochroną przeciwpożarową itp. Ogólny koszt projektu to około 200 tysięcy zł. Pozostałe 100 tysięcy filharmonia otrzymała ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa.

W bieżącej edycji programu Infrastruktura kultury realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Narodowe w Kielcach otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ph. „Nowoczesne muzeum – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach” w kwocie 250 tysięcy zł. Projekt muzeum otrzymał 78,40 pkt. i znalazł się w pierwszej dwudziestce najlepiej ocenionych wniosków. W związku z tym, że kwota przyznana na realizację projektu nie jest tożsama z kwotą wnioskowaną, plan zadań zostanie ponownie przeanalizowany, a szczegóły inwestycji zostaną ogłoszone wkrótce.