Złote gody na Zamku Krzyżtopór

Złote gody na Zamku Krzyżtopór

Pięćdziesiąt jeden par z terenu gminy Iwaniska otrzymało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które przyznał Prezydent RP Bronisław Komorowski. W uroczystości, która odbyła się na Zamku Krzyżtopór, uczestniczył członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski.

 

Odznaczenia jubilatom wręczali: wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski, starosta opatowski Bogusław Włodarczyk, przewodniczący Rady Gminy Stefan Zając.
– Przyjmijcie ode mnie najserdeczniejsze, płynące z serca gratulacje – powiedział Kazimierz Kotowski. – Przyjmijcie życzenia od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Niskie ukłony i podziękowania za co najmniej pół wieku, które ze sobą przeżyliście. Stworzyliście swoje rodziny, które są najważniejszą wartością w naszej kulturze, wierze. To w naszych rodzinach w czasach trudnych, gdy nie było polskiej państwowości, mówiono o historii, uczono patriotyzmu, szacunku dla drugiego człowieka. Pomagaliście, jak każdy potrafił, tworzyć naszą  rzeczywistość. Dzisiaj serdecznie dziękujemy, gratulujemy i życzymy tego, co się szczęściem zowie dla każdego z was, dla waszych rodzin. Aby te dni były pełne słońca, radości, szczęścia, uśmiechu! Oby było jak najmniej łez! A jeśli się zdarzą, to niech będą to łzy szczęścia. 
         
Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba podkreśliła, że wręczane odznaczenia są niezwykłej i wyjątkowej rangi. Nadaje je prezydent. – Nie wynaleziono substytutu, który mógłby zastąpić rodzinę – powiedziała. – To w rodzinie odbywa się to, co najważniejsze. Dziecko się w niej rodzi, uczy. Wszystkie inne zastępcze formy opiekuńcze mają swoje znaczenie, ale nie dają tej energii, tej mocy i siły, którą daje rodzina.        
Telimena Śpiewak podziękowała władzom samorządowym w imieniu odznaczonych i jubilatów. Występ artystyczny przygotowały panie z Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe: Wioletta Kargulewicz, Halina Staniek oraz panie z zespołu Dworzanie – Edyta Czub, Elżbieta Dziama, Wioletta Markiewicz, Aneta Szczepańska.
Tańczył zespół Dworzanie z Gimnazjum  w Iwaniskach. Dzieci zaśpiewały piosenki dedykowane wszystkim jubilatom.