Laureat Nagrody

Złoty Gryf Powiatu Jędrzejowskiego dla wicemarszałka

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski otrzymał statuetkę „Złotego Gryfa”. To wyróżnienie dla osób bądź instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się dla samorządowej wspólnoty lokalnej powiatu jędrzejowskiego.

Wyróżnienie to, w postaci statuetki „Złotego Gryfa” przyznawane jest corocznie przez Kapitułę Honorową w dziedzinach, które są traktowane jako priorytety dla rozwoju lokalnego powiatowej społeczności. „Złoty Gryf” jest formą docenienia dorobku wyróżnionych podmiotów i osób, uhonorowaniem ich, ale również podziękowaniem za działalność dla pożytku „małej Ojczyzny” – Powiatu Jędrzejowskiego.

– Jestem dumny z tego, że mogę przyjąć tę nagrodę. Doceniono moją pracę społeczną oraz wkład w różnorodne działania, mi.in. akcję bezpieczne powiaty, gdzie promowane były odpowiedzialne zachowania w dobie pandemii. Akcja odniosła sukces i spotkała się z uznaniem mieszkańców lokalnych społeczności – mówił wicemarszałek Marek Bogusławski. – Potrzeby lokalnych społeczności są olbrzymie i w kolejnych miesiącach będziemy dalej działać, żeby nam się lepiej i bezpieczniej żyło – dodaje.

Wicemarszałek Marek Bogusławski z Jędrzejowem związał swoje życie zawodowe oraz działalność społeczną. Już w młodości wspierał młodzież jako instruktor żeglarstwa i należąc do harcerstwa. Jako mieszkaniec podjędrzejowskiego Prząsławia zawsze wspierał lokalną społeczność, pracując jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jako osoba zaangażowana w działalność na rzecz mieszkańców powiatu jędrzejowskiego starał się zwracać uwagę na potrzeby małych społeczności, a będąc radnym trzech kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego aktywnie wspierał i nadal wspiera powiat jędrzejowski. Jest jednym z twórców Programu Edukacyjnego „Bezpieczny Powiat Jędrzejowski Plus”, w ramach którego nie tylko zwracał uwagę na problem zachowywania bezpieczeństwa zarówno na drodze, jak i w pracy, podczas licznych spotkań z lokalną społecznością. Ochrona obywateli przed przestępstwami i patologiami umożliwia aktywniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. Marek Bogusławski współorganizował akcje przekazywania paczek żywnościowych pozyskanych z Ostrowieckiego Banku Żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu. Dzięki zabiegom i wsparciu Marka Bogusławskiego, nowe wozy bojowe trafiły do OSP Prząsław i OSP Sprowa. Natomiast w dobie pandemii, dzięki jego staraniom, na wsparcie mogły liczyć nie tylko publiczne placówki ochrony zdrowia, ale również te niepubliczne.

Zarówno jako wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, jak i lekarz, znany jest ze swojej skuteczności i chęci niesienia pomocy.

 

 

Galeria zdjęć