Bień Ewelina

Zmarła była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Ewelina Bień

Ewelina Bień, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego V kadencji w latach 2014-2018 zmarła nagle w szpitalu. Rodzinie, przyjaciołom, najbliższym, współpracownikom przekazujemy kondolencje. 

Ewelina Bień była radną V kadencji Sejmiku. Urodziła się w 1983 r. Była absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła studia magisterskie z politologii, a także studia podyplomowe z zarządzania finansami i księgowości. Byłą prywatnym przedsiębiorcą, działaczką społeczną, pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej „ZIELONKA”, a także była założycielką Zespołu Ludowego „ZIELEŃCZANIE”.