Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego

Obradować będzie Komisja Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

23 lutego 2024 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (sala 202), pod przewodnictwem Macieja Gawina obradować będzie Komisja Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Członkowie Komisji zapoznają się z Informacją o stanie bezpieczeństwa na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r. oraz Informacją o stanie ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego KSRG oraz działalności OSP na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.

Przewodniczący Komisji Maciej Gawin zaprasza na posiedzenie mieszkańców województwa, zainteresowanych tematyką obrad.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.
  3. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego KSRG oraz działalności OSP na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.
  4. Sprawy różne.