Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie

Zmiana na stanowisku dyrektora ECB w Pacanowie

Obradujący dziś Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął jednogłośnie uchwałę w sprawie odwołania pani Karoliny Kępczyk ze stanowiska dyrektora Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Jednocześnie Zarząd przyjął uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora placówki do końca roku pani Aleksandrze Stachniak, obecnie dyrektor Centrum Kultury w Łubnicach.

Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie zostanie odwołana ze stanowiska z dniem 31 marca 2020 roku. Przyczyną jest utrata zaufania. Odwołanie ze stanowiska pani Karoliny Kępczyk jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku pełniącą obowiązki dyrektora Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie będzie pani Aleksandra Stachniak, osoba od lat związana z instytucjami kultury. Była między innymi dyrektorem Ośrodka Kultury w Staszowie, dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie, a także dyrektorem Staszowskiego Ośrodka Kultury. Obecnie pełni funkcję dyrektora Centrum Kultury w Łubnicach.