Otwarcie Zakładu Produkcyjnego W Baćkowicach Z Udziałem Marszałka Andrzeja Bętkowskiego 3 1024x683

Zwiększa się liczba nowych firm w Świętokrzyskiem

Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach w ubiegłym roku w województwie świętokrzyskim przybyło aż 9452 nowych podmiotów gospodarczych.

Na koniec grudnia 2019 r. w rejestrze REGON wpisanych było 116,5 tys. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, czyli o 2,4% więcej niż na koniec roku 2018. Zdecydowana większość z nich należała do sektora prywatnego; w ciągu roku ich liczba zwiększyła się o 2,5% co stanowiło aż 96,9% wszystkich podmiotów gospodarczych w województwie. Prywatne przedsiębiorstwa specjalizowały się w handlu, naprawie pojazdów samochodowych (27,7%), budownictwie (15,1%) oraz przetwórstwie przemysłowym (9,3%).

Kolejny rok z rzędu największy wzrost liczby podmiotów gospodarczych wystąpił w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 10,0%). Podobnie jak przed rokiem stosunkowo wysoki był on także w takich sekcjach jak: informacja i komunikacja (o 7,6%), budownictwo (o 7,4%) oraz pozostała działalność usługowa (o 5,5%).

Zdecydowaną większość stanowiły jednostki małe. Udział podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących poniżej 10 osób, na przestrzeni roku, minimalnie się przy tym zwiększył. Na koniec 2019 r. stanowiły one 96,0% ogółu (rok wcześniej – 95,7%). Relatywnie mniej było natomiast przedsiębiorstw od 10 do 49 pracujących (spadek z 3,5% ogółu do 3,3%). Udział podmiotów powyżej 49 pracujących pozostał na poziomie z roku poprzedniego i wyniósł 0,8%.

Większość przedsiębiorstw skoncentrowana była w północnej części województwa. Na koniec 2019 r. na terenie podregionu kieleckiego siedzibę miało 68,4% ich ogółu, podczas gdy w sandomiersko-jędrzejowskim – 31,6%. Najwięcej firm zlokalizowanych było w stolicy województwa. Na miasto Kielce przypadało 24,7% wszystkich zarejestrowanych w województwie. Wysokim udziałem charakteryzowały się także powiaty kielecki (15,7%) oraz ostrowiecki (8,8%).

Wzrost liczby podmiotów w stosunku do roku poprzedniego odnotowano we wszystkich powiatach, przy czym najszybciej przybywało ich w kazimierskim – o 5,4%, kieleckim – o 4,3% i jędrzejowskim – o 3,6%. Najwolniejszy zaś w powiecie sandomierskim – o 0,5%.

W 2019 r. wykreślono z rejestru REGON 6162 podmioty, tj. o 29,0% mniej niż na przestrzeni 2018 roku. Podobnie jak przed rokiem najwięcej było ich w handlu, naprawie pojazdów samochodowych (31,9% ogółu) oraz w budownictwie (16,7%).