Dcim100mediadji 0015.jpg

Zmodernizują oświetlenie uliczne

Ponad 36,8 miliona złotych Zarząd Województwa przeznaczył na dofinasowanie 19 projektów w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne. Uchwała w sprawie zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w konkursie i zatwierdzenia listy projektów została podjęta podczas dzisiejszego posiedzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

28 lutego 2019 roku zakończył się nabór projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego dla Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

Alokacja w przedmiotowym konkursie wynosiła 17 000 000,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 40 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość ogółem 96 772 964, 36 zł, w tym łączna wnioskowana kwota dofinansowania 81 000 510, 57 zł.

Ostatecznie po wszystkich ocenach wymaganą minimalną liczbę punktów otrzymało 30 wniosków, na łączną wartość ogółem 71 752 274,45 zł, w tym łączna wnioskowana kwota dofinansowania 59 717 603,15 zł. Ze względu na wskazaną w Regulaminie konkursu kwotę środków przeznaczonych do zakontraktowania dofinansowanie otrzymałoby jedynie 7 projektów.

Z uwagi jednak na to, iż w Działaniu 3.4 RPOWŚ 2014-2020 pozostały wolne środki do zakontraktowania oraz możliwość uruchomienia rezerwy wykonania pozostającej w dyspozycji Osi 3 Efektywna i zielona energia RPOWŚ 2014-2020, postanowiono o zwiększeniu alokacji w konkursie do poziomu 36 815 620,39 zł. Zwiększenie takie umożliwiło dokonanie wyboru do dofinansowania 19 projektów.

Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Wnioskowane dofinansowanie Proponowane dofinasowanie
GMINA MAŁOGOSZCZ Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Małogoszcz 2 999 955,75 zł 2 950 666,03 zł 2 508 066,13 zł 2 508 066,13 zł
GMINA ŁAGÓW Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów 2 320 742,23 zł 2 259 992,53 zł 1 920 993,65 zł 1 920 993,65 zł
GMINA OPATÓW Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów 3 953 200,12 zł 3 953 200,12 zł 3 360 220,10 zł 3 360 220,10 zł
GMINA NAGŁOWICE Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice 1 869 782,31 zł 1 820 828,31 zł 1 547 704,06 zł 1 547 704,06 zł
GMINA SANDOMIERZ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz-etap II 4 596 093,80 zł 4 000 000,00 zł 3 400 000,00 zł 3 400 000,00 zł
GMINA KLIMONTÓW Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Klimontów 1 476 513,34 zł 1 476 513,34 zł 1 255 036,34 zł 1 255 036,34 zł
GMINA MIRZEC Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec 3 005 511,32 zł 3 005 511,32 zł 2 554 684,62 zł 2 554 684,62 zł
GMINA POŁANIEC Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Połaniec 4 075 773,50 zł 3 999 636,50 zł 3 399 691,03 zł 3 399 691,03 zł
GMINA LIPNIK Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 1 973 289,00 zł 1 973 289,00 zł 1 677 295,65 zł 1 677 295,65 zł
GMINA BAŁTÓW Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Bałtów 1 580 112,99 zł 1 574 700,99 zł 1 338 495,85 zł 1 338 495,85 zł
GMINA IMIELNO Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Imielno 1 412 839,50 zł 1 412 839,50 zł 1 200 913,58 zł 1 200 913,58 zł
GMINA WIŚLICA Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności 2 596 161,00 zł 2 596 161,00 zł 2 206 736,85 zł 2 206 736,85 zł
GMINA FAŁKÓW Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków 1 851 842,47 zł 1 851 842,47 zł 1 574 066,10 zł 1 574 066,10 zł
GMINA KRASOCIN Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin 2 357 674,92 zł 2 318 074,92 zł 1 970 363,68 zł 1 970 363,68 zł
MIASTO I GMINA MORAWICA Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica – etap II 1 312 138,78 zł 1 310 138,78 zł 1 113 617,96 zł 1 113 617,96 zł
GMINA OLEŚNICA Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica 2 153 565,77 zł 1 891 078,06 zł 1 607 416,35 zł 1 607 416,35 zł
GMINA KUNÓW Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów 999 915,96 zł 988 919,76 zł 692 243,83 zł 692 243,83 zł
GMINA DZIAŁOSZYCE Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w gminie Działoszyce 1 168 122,60 zł 1 143 314,68 zł 971 817,48 zł 971 817,48 zł
GMINA BOGORIA Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Bogoria 2 960 302,50 zł 2 960 302,50 zł 2 516 257,13 zł 2 516 257,13 zł