Zostań Liderem Ekonomii Społecznej – konkurs

Zostań Liderem Ekonomii Społecznej – konkurs

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach ogłasza konkurs „Lider Ekonomii Społecznej”. Przedsięwzięcie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji biznesu, przedsiębiorstw społecznych z województwa świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej. Nabór wniosków prowadzony będzie do 10 sierpnia br.

Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie u upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.

Konkurs prowadzony będzie w trzech kategoriach: samorząd prospołeczny, biznes prospołeczny i przedsiębiorstwo społeczne. Rywalizacja  ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej i przesłanie na adres: anna.marwicka@sejmik.kielce.pl w tytule wiadomości: Konkurs – Lider ES lub pocztą tradycyjną/ osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce p. 311 (III piętro) (z adnotacją na kopercie: Konkurs – Lider ES). Nabór wniosków upływa z dniem 10 sierpnia br. Aplikacje złożone po tym terminie nie zostaną poddane ocenie.

Nominowani do tytułu Lider ES zostaną zaproszeni do debat – dyskusji panelowych w ramach pilotażu European Social Economy Regions 2018 z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej. Przebieg debat będzie transmitowany na stronie internetowej gazety o zasięgu regionalnym oraz na kanale You Tube oraz stronie projektu i Urzędu Marszałkowskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 września br. podczas Gali Lider Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, dzwoniąc pod numer telefon 41 342 12 42, 41 342 11 80.

Lokalizacja