Zwiększą Efektywność Energetyczną Budynków W Regionie (7)

Zwiększą efektywność energetyczną budynków w regionie

Trzy umowy na dofinansowanie projektów służących zwiększeniu efektywności energetycznej podpisali marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca z wójtem Mniowa Piotrem Wilczakiem, burmistrzem Końskich Krzysztofem Obratańskim oraz proboszczem Parafii Św. App. Piotra i Pawła w Sędziszowie Edwardem Giemzą. W wydarzeniu wzięli udział przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz senator Krzysztof Słoń. 

– Ogólna wartość dofinansowania z funduszy unijnych trzech umów to 4 mln 843 tys. zł. Inwestycje służyć będą ochronie środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych oraz zastosowanie przyjaznych i energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

-Ci którzy decydują się na termomodernizację obiektów mogą liczyć na oszczędności, a za tym idzie podnoszenie jakości życia. Gratuluję beneficjentom oraz życzę szybkiego zrealizowania inwestycji – dodał przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

– Tego typu inwestycje zabezpieczają nas przed gorszą jakością powietrza. Szkoły, remizy ochotniczych straży pożarnych, kościoły przechodzą na inny sposób ogrzewania oparty na nowych technologiach, który wiąże się energooszczędnością, a to przekłada się na czystsze powietrze i zdrowie nas wszystkich – dodaje członek Zarządu Marek Jońca.

Dofinansowanie w kwocie 3, 6 mln zł otrzymała gmina Mniów. Dotyczy ono termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie, dzięki czemu zwiększy się efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz ograniczy się emisję gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych. Zakres rzeczowy obejmuje prace polegające na modernizacji c.o., oświetlenia w obu budynkach, ociepleniu ścian piwnic, stropodachu, ścian zewnętrznych i fundamentowych. Wymienione zostaną okna i drzwi oraz zamontowane panele fotowoltaiczne i liczniki ciepła. Koszt całkowity: 4 333 868,04 zł

Głównym celem projektu parafii Św. Piotra i Pawła App. w Sędziszowie jest głęboka termomodernizacja budynku Wikariatu. Zakres modernizacji obejmie wymianę źródeł ciepła, ocieplenie przegród, modernizację c.w.u., wymianę oświetlenia, stolarki okiennej i drzwiowej, montaż systemu zarządzania energią, montaż ogniw fotowoltaicznych. Koszt całkowity: 559 585,13 zł, dofinansowanie 475 647,37 zł

Projekt “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Gmina Końskie” zakłada termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 685,06 m kw. na terenie gminy: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie – filii w Dziebałtowie, Szkoły Podstawowej w Pomykowie oraz świetlicy wiejskiej w Sworzycach. Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych i dachów/stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznych, modernizację systemu ogrzewania oraz kompleksową wymianę oświetlenia na energooszczędne. Koszt całkowity projektu: 938 851,68 zł, dofinansowanie: 734 562,17 zł.

Projekty otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.