Do Mikrofonu W Sali Muzeum Przemawia Marszałek Andrzej Bętkowski

Zwieńczenie obchodów 120-lecia Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

Posiedzenie Rady Komisji Episkopatu ds. Kultury, koncert Nazara Tatsyshyna oraz otwarcie wystawy o sztuce pisania listów pt. “Ars epistolandi. Kiedy pisanie listów było sztuką”  – między innymi te wydarzenia złożyły się na uroczystość zwieńczenia obchodów jubileuszowych 120-lecia Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, która w środę, 26 listopada odbyła się w siedzibie Muzeum – sandomierskim Domu Długosza. W uroczystości wziął udział marszałek Andrzej Bętkowski, który podkreślił wyjątkowość zgromadzonej w Muzeum Diecezjalnym kolekcji.  

W środowym zakończeniu obchodów jubileuszowych uczestniczyli m.in.: wojewoda Zbigniew Koniusz, władze miasta i powiatu sandomierskiego, przedstawiciele instytucji kultury a także hierarchowie kościelni – bp Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz Diecezji Sandomierskiej, bp Michał Janocha z Warszawy, a zarazem przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, bp Adam Wodarczyk z Katowic, bp Włodzimierz Juszczak, ordynariusz Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej oraz bp Aleksander Jazłowiecki z Kijowa.

– Z okazji wspaniałego Jubileuszu 120-lecia powstania Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu – jednego z najstarszych muzeów kościelnych w Polsce, w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego składam Dyrekcji, Pracownikom oraz wszystkim osobom związanym z tą placówką serdeczne gratulacje – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. – To bez wątpienia doniosła chwila dla całej społeczności Sandomierza, ale też ważne wydarzenie na skalę regionalną. Sto dwadzieścia lat w życiu instytucji to zawsze jubileusz godny uczczenia i podkreślenia. Pragnę złożyć wyrazy uznania za wysiłek, poświęcenie i efekty 120-letniej działalności na rzecz zachowania i upowszechniania naszego historyczno-kulturowego dziedzictwa. Działalność sandomierskiego muzeum wpisuje się również w misję Kościoła. Jest miejscem, w którym Bóg przemawia do zwiedzających poprzez stworzone na Jego chwałę dzieła sztuki. W tak wyjątkowym dniu dziękuję wszystkim, którzy z pasją przekazują kolejnym pokoleniom wiedzę o przeszłości regionu i historii Kościoła, budując przy tym wśród mieszkańców Świętokrzyskiego poczucie lokalnej tożsamości. Jednocześnie tworzycie Państwo Muzeum otwarte, atrakcyjne i przyjazne dla zwiedzających. Życzę przy tym dalszego zapału i sił w pracy twórczej oraz kolejnych wspaniałych sukcesów i jubileuszy – dodał Andrzej Bętkowski.

Biskup Krzysztof Nitkiewicz podkreślił, że muzeum pełni także misję ewangelizacyjną Kościoła a funkcjonuje dzięki zaangażowaniu pracowników, ofiarności księży diecezjalnych oraz wiernych.

Z kolei biskup Michał Janocha zwrócił uwagę, że Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu to jedno z najlepszych i najstarszych muzeów kościelnych w Polsce, które w swojej kolekcji może poszczycić się przedmiotami pochodzącymi z czasów od średniowiecza aż do współczesności.

Gości uroczystości oprowadziła po wystawie kustosz muzeum Urszula Stępień, która prezentowała eksponaty pochodzące ze zbiorów m.in. Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, Dworu w Śmiłowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius oraz Zamku Królewskiego w Warszawie.

Na wystawie można zobaczyć m.in. listy królewskie Zygmunta Augusta i Jana III Sobieskiego oraz Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej i Jana Matejki. Jest także orle pióro, którym Józef Piłsudski dokonał wpisu w księdze gości tzw. Królewskiej, gęsie pióro – pamiątka wizyty cesarza Franciszka Józefa w Bibliotece Jagiellońskiej, kałamarz grawitacyjny arcybiskupa metropolity warszawskiego Zygmunta Szczęsnego z XIX wieku oraz pióro Stanisława Wyspiańskiego zamknięte w szklanej rurce.

Wystawę można będzie oglądać do września przyszłego roku.

 

Galeria zdjęć