12 Edycja Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”

Została ogłoszona 12 Edycja Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Podstawowym celem Konkursu jest promocja innowacyjności, oryginalności, wysokiej jakości usług, rzetelności i etyki ekologicznej w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Ponadto Konkurs daje możliwość uhonorowania i promowania jednostek, które zasadę zrównoważonego rozwoju przyjęły za podstawę swej działalności.
 Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach:
– przedsiębiorstwo,
– wyrób,
– jednostka samorządu terytorialnego,
– stowarzyszenia i fundacje.
Taka forma Konkursu pozwala na ukazanie działań „proekologicznych” realizowanych przez jednostki produkcyjne i usługowe, a także różnorodnych inicjatyw lokalnych służących poprawie jakości życia mieszkańców miast i gmin Polski. 
Prestiżowa nagroda ministra Środowiska stanowi świadectwo spełnienia standardów ochrony środowiska i wyraz uznania dla wysokiej konkurencyjności rynkowej oraz działalności prospołecznej. Pomaga w budowaniu autorytetu, wiarygodności i dobrego wizerunku. Dlatego też, ważną rolę w podniesieniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz w zwiększeniu atrakcyjności Polski dla zagranicznych inwestorów odgrywa nasza dbałość o środowisko naturalne.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy 12 Edycji Konkursu

TERMINARZ 12. EDYCJI KONKURSU „LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”
27 października 2008 – Rozpoczęcie 12. edycji Konkursu
do 15 lutego 2009 – Nadsyłanie wniosków konkursowych pod adres Sekretariatu Konkursu
do 15 marca 2009 – Ocena formalna wniosków konkursowych
do 31 maja 2009 – Ocena merytoryczna wniosków konkursowych
do 30 lipca 2009 – Wizytacje przedsięwzięć w terenie
do 15 września 2009 – Wyłonienie laureatów Konkursu
do 30 października 2009 – Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagród laureatom