Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2009 r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2009 r. W konkursie uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej oraz instytucje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych.  Oferty składać można do 10 lutego br.