Jubielusz Osp W Suchedniowie (5)

120-lecie OSP Suchedniów

Marszałek Andrzej Bętkowski uczestniczył dziś w jubileuszu 120-lecia OSP Suchedniów.


Podczas uroczystości marszałek podziękował strażakom za zaangażowanie i bezinteresowną służbę w ratowaniu ludzkiego życia i mienia. Wręczył także odznaczenia i medale za zasługi dla pożarnictwa.

Ochotnicza Straż Pożarna Suchedniów została założona w 1903 roku. Blisko dziewięćdziesiąt lat później w roku 1995 jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jest jedną z najaktywniejszych jednostek w województwie świętokrzyskim i jedną z 12 działających na terenie powiatu skarżyskiego.

Druhowie biorą udział czynnie w życiu społecznym, zabezpieczaniu imprez masowych, reprezentowaniu jednostki.

Odznaki “Wzorowy Strażak” otrzymali:

 • Michał Hutnikiewicz
 • Dawid Lasocki
 • Bartosz Magdziarz

Brązowe Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 • Beata Borkowska
 • Dariusz Miernik
 • Krzysztof Adamiec
 • Michał Janduła
 • Marek Bieńkowski
 • Agnieszka Fąfara – Markiewicz
 • Wojciech Byśnikiewicz
 • Piotr Leszczyński