O wsparciu dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej

O wsparciu dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej

W Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim odbyła się konferencja “Finansowanie przedsiębiorczości w latach 2014 – 2020”, podczas której przedstawiono perspektywy finansowego wsparcia działalności przedsiębiorców w województwie świętokrzyskim w przyszłej perspektywie finansowej ze Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego i Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego.

W konferencji organizowanej przez dwa fundusze działające w naszym regionie – Pożyczkowy i Poręczeniowy oraz Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców z całego regionu, przedstawiciele pozostałych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które działają w województwie oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Konferencji przewodniczył Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Cieszę się, że przedsiębiorcy tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie i będziemy mogli dziś z tak ważną grupą mówić o tym, co czeka nasz region, nas jako przedsiębiorców i samorząd w latach 2014-2020. To bezsporne, że szeroko rozumiana przedsiębiorczość będzie miała znaczący wpływ na wskaźniki w regionach. To właśnie na ich podstawie dokonuje się oceny regionów. Przedsiębiorcy mają wpływ na tworzenie miejsc pracy, powstawanie nowych rozwiązań. Do zagospodarowania będą olbrzymie środki, które pozwolą stworzyć fundament do funkcjonowania przedsiębiorstw po roku 2020, kiedy środki będą mniejsze. Obszar przedsiębiorców pozostaje w mocnym zainteresowaniu samorządu województwa świętokrzyskiego. Jestem zadowolony i dumny z tego, że tak ważny dokument, jak strategia rozwoju województwa został przyjęty jednogłośnie podczas niedawnej sesji sejmiku województwa. To dowód na to, że jesteśmy w stanie wspólnie uzgadniać i planować dla dobra naszego regionu. Ważne, abyśmy również tu rozmawiali i dyskutowali. Uwagi są nam potrzebne aby lepiej tworzyć, kształtować nowy program operacyjny dla województwa. Każde takie spotkanie jest nam bardzo potrzebne i właśnie dlatego postanowiliśmy, że w listopadzie będziemy prowadzić spotkania konsultacyjne dotyczące RPO – powiedział Kazimierz Kotowski.

Specyfikę tworzenia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w naszym regionie przedstawiał Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Pod uwagę w naszych analizach musimy brać specyficzne uwarunkowania naszego regionu – złe prognozy demograficzne, szybki rozwój w porównaniu do innych regionów Polski Wschodniej, dużą wrażliwość gospodarki naszego regionu na dekoniunkturę gospodarczą z zewnątrz oraz wewnętrzne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w regionie – powiedział Janusz, który zaznaczał, na jakie kwestie został położony nacisk przy tworzeniu projektu RPO. Przedstawione zostały cele tematyczne funduszy w latach 2014-2020 oraz osie priorytetowe.

Mirosława Mochocka, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, zaprezentowała ofertę dla przedsiębiorców, która znajdzie się w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.

Wspieranie przedsiębiorczości i współpraca świata biznesu ze światem nauki będą jednymi z priorytetowych obszarów wsparcia z Unii Europejskiej.

– Cieszy mnie frekwencja, widać, że zależy państwu na pozyskiwaniu środków. Jak widać również po pogodzie, jest ona zawsze dobra dla korzystnych interesów – rozpoczął spotkanie z przedsiębiorcami prezes zarządu Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Krzysztof Kobryń, ktory przedstawił  historię FPWŚ oraz zasady działania tej instytucji i pomocy przedsiębiorcom. – Do państwa dyspozycji są dziś konsultanci, z którymi już dziś można nawiązać kontakt, wymienić się wizytówkami – powiedział Kobryń.

– Można powiedzieć, że jesteśmy starszym bratem FPWŚ. Powstaliśmy z inicjatywy marszałka województwa świętokrzyskiego, Adama Jarubasa. Obecnie kapitał poręczeniowy, jaki znajduje się w funduszu wynosi ponad 30 mln złotych – powiedział Tomasz Jakubczyk, przedstawiciel Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego, który przedstawił jego ofertę dla przedsiębiorców oraz warunki, jakie muszą spełniać, aby mieć szanse na poręczenie.

Na koniec konferencji Główny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich, przedstawił planowany system informacji o funduszach europejskich w nowej perspektywie finansowej.

Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy zostali zachęceni do wypełniania anonimowej ankiety online, na temat swoich oczekiwań dotyczących finansowania ich działań w nowej perspektywie finansowej.