Kielce Otrzymuje Dofinansowanie

20 milionów dofinansowania dla świętokrzyskich samorządów

Kompleksowa termomodernizacja, montaż instalacji fotowoltaicznych, czy modernizacja oświetlenia na energooszczędne – łącznie 20 milionów złotych dofinansowania otrzymały świętokrzyskie miasta i gminy: Kielce, Waśniów, Lipnik, Sędziszów, Sobków, Bodzechów i Secemin. 7 umów z przedstawicielami samorządów podpisali dziś: marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski. W wydarzeniu uczestniczył Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju. 

– Łączna wartość dofinansowania tych siedmiu projektów to 20 mln zł. Oprócz niewątpliwych korzyści środowiskowych, realizacja tego typu projektów daje niebagatelne korzyści finansowe wynikające z redukcji kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, ciepłą wodę użytkową oraz opłat za energię elektryczną – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną są szczególnie korzystne ze względów ekologicznych, pozwalają bowiem na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery – dodała wicemarszałek Renata Janik.

– Tego typu inwestycje przyczyniają się do tego, że mamy lepsze powietrze, zdrowsze społeczeństwo i oszczędności dla samorządów. A tym najważniejszym ich beneficjentem jest obywatel – mówił wicemarszałek Marek Bogusławski.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu budynki przechodzą kompleksową termomodernizację, montowane są instalacje fotowoltaiczne, wymieniana jest stolarka okienna i drzwiowa, modernizowane jest oświetlenie na energooszczędne oraz systemy ciepłownicze c.o. i c.w.u.

 

GMINA KIELCE

 • Projekt Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach.  Zakres prac obejmuje m.in: modernizację systemu ciepłej wody użytkowej, modernizację ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację stolarki okiennej, modernizację systemu grzewczego, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę wewnętrznych opraw oświetlenia.
  Koszt całkowity projektu: 2 mln 323 tys. zł, wartość dofinansowania UE: 1 mln 971 tys. zł

GMINA WAŚNIÓW

 • Projekt Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Waśniów: oczyszczalni ścieków w Pękosławicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Boleszynie i ujęcia wody w Piotrowie.
  Koszt całkowity projektu: 2 mln 656 tys. zł , wartość dofinansowania UE: 1 mln 726 tys. zł

GMINA LIPNIK

 • Projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik. Projekt zakłada kompleksową termomodernizację 2 budynków użyteczności publicznej pełniący funkcje społeczne i ratownicze na terenie gminy Lipnik – OSP w miejscowości Słoptów i świetlicy wiejskiej w miejscowości Usarzów o łącznej powierzchni 796,26 m kw.
  Koszt całkowity projektu: 875 tys. zł, wartość dofinansowania UE: 744 tys. zł

GMINA SĘDZISZÓW

 • Projekt Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Sędziszów. Przedmiotem projektu jest kompleksowa, głęboka termomodernizacja 7 budynków użyteczności publicznej w gminie Sędziszów mająca na celu poprawę efektywności energetycznej. Są to budynki: OSP i świetlicy wiejskiej w Boleścicach, OSP w Krzcięcicach, OSP w Przełaju, OSP i świetlicy wiejskiej w Słaboszowicach, świetlicy wiejskiej w Sosnowcu, OSP i świetlicy wiejskiej w Zielonkach, SP w Pawłowicach – Filia w Boleścicach.
  Koszt całkowity projektu: 3 mln 430 tys. zł, wartość dofinansowania UE: 2 mln 691 tys. zł

GMINA SOBKÓW

 • Projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków. Planowane do termomodernizacji budynki to: Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach; Szkoła Podstawowa w Chomentowie; Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy; Szkoła Podstawowa w Lipie; Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej; Zespół Placówek Oświatowych w Morsku Dolnym; Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym; Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie; Szkoła Podstawowa w Sobkowie oraz budynek Przedszkola w Staniowicach.
  Koszt całkowity projektu: 9 mln 735 tys. zł, wartość dofinansowania UE: 8 mln 165 tys. zł

GMINA BODZECHÓW

 • Projekt Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energie elektryczną i cieplną budynków gminnych. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w gminie Bodzechów: Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowie, ZSP w Sarnówku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Szwarszowicach, ZSP w Szewnie oraz świetlicy wiejskiejw Świrnej. Koszt całkowity projektu: 3 mln 120 tys. zł Wartość dofinansowania UE: 2 mln 353 tys. zł

GMINA SECEMIN

 • Projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin. Przedmiotem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej remiz OSP w: Kuczkowie, Wałkonowach Dolnych, Czaryżu, Bichniowie oraz Brzozowej. Koszt całkowity projektu: 2 mln 819 tys. zł, wartość dofinansowania UE: 2 mln 238 tys. zł

Umowy otrzymały dofinansowanie ze środków UE projektów z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekty znajdowały się wcześniej na liście rezerwowej, ale dzięki oszczędnościom oraz przesunięciom unijnych funduszy w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia na jedno zadanie możliwe stało się dofinansowanie tych przedsięwzięć.