Urząd Marszałkowski

KOMUNIKAT  ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W związku ze zmianami w kursowaniu pociągów regionalnych relacji Ostrowiec Świętokrzyski – Kraków – Ostrowiec Świętokrzyski, które zaczną obowiązywać od dnia 11 grudnia br., informujemy że kursy te, z uwagi na przebieg trasy przez teren dwóch województw, wymagały uzgodnień właściwych organizatorów publicznego transportu zbiorowego, w tym przypadku Województw Świętokrzyskiego i Małopolskiego.

W ostatnich latach, oferta połączeń w omawianej relacji była sukcesywnie rozbudowywana, gwarantując tym samym mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego w 2022 roku 6 bezpośrednich połączeń do Krakowa. Z początkiem tego roku, strona Małopolska zażądała likwidacji wszystkich bezpośrednich połączeń na trasie Ostrowiec Świętokrzyski – Kraków i zastąpienia ich połączeniami o statusie regionalnym, w tym przypadku w relacjach Ostrowiec Świętokrzyski – Kielce oraz Kielce – Kraków (dwa odrębne pociągi).

Podjęte dotychczas ze strony Marszałka Województwa Świętokrzyskiego działania pozwoliły ostatecznie do zapewnienia minimalnej oferty i zachowania w ramach obowiązującego od dnia 11 grudnia br. rozkładu jazdy 3 par połączeń w relacji Ostrowiec Świętokrzyski – Kraków – Ostrowiec Świętokrzyski oraz 2 par połączeń w relacji Kielce – Kraków – Kielce.

Jednocześnie zapewniamy, że obecnie organizator transportu publicznego na terenie województwa świętokrzyskiego nieustannie podejmuje działania mające na celu zmianę podejścia sąsiadów z Krakowa w zakresie połączeń z województwem świętokrzyskim.

Niemniej jednak, uwzględniając możliwości prawne i faktyczne, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego nie jest władny do podjęcia samodzielnej decyzji o przywróceniu tychże połączeń, gdyż zgodnie z uwarunkowaniami przepisów, samodzielnie możemy wyjeżdżać do 30 km poza granice województwa świętokrzyskiego. Organizatorem połączeń tzw. międzywojewódzkich w myśl przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest minister właściwy ds. transportu.

Zaznaczamy przy tym, że ubolewamy nad zaistniałą sytuacją i będziemy nadal starać się o zmianę podejścia sąsiadów z Krakowa, a do tego czasu dążyć do uatrakcyjnienia oferty połączeń wewnątrzregionalnych, aby zapewnić Pasażerom maksymalny komfort dojazdu do docelowych miejsc podróży.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego