Andrzej Betkowski Podczas Konwentu W Lublinie

Obradował Konwent Marszałków Województw RP w Lublinie

Marszałek Andrzej Bętkowski uczestniczył dziś w obradach Konwentu Marszałków Województw RP. Drugi i ostatni konwent prowadzony pod prezydencją województwa lubelskiego odbył się 8 grudnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Obrady Konwentu zostały w całości poświęcone rozwojowi rolnictwa, bezpieczeństwu żywnościowemu oraz energetycznemu.

Podczas posiedzenia poruszono temat rozwoju polskiego rolnictwa oraz problemy i zadania związane z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego zarówno w skali kraju, jak również w Europie. Kilka zjawisk przyczyniło się bezpośrednio do obaw o tę strefę, m.in. pandemia COVID-19 oraz rosyjska agresja na Ukrainie, ale także zmiany klimatu oraz cyklicznie pojawiające się choroby zakaźne zwierząt gospodarskich. Trzeba zaznaczyć, że obszary wiejskie stanowią dominujący element struktury przestrzennej Polski – obejmują one ponad 29 mln ha, co stanowi blisko 93% powierzchni kraju.

– Polska polityka rolna spowodowała, że w miarę suchą stopą przeszliśmy pandemię. Mamy wizję i perspektywy, aby polskie rolnictwo było silnym elementem polskiej i krajowej gospodarki – mówił marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, mówił o perspektywie rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście aktualnych uwarunkowań.

– Polski Rząd stoi przed problemem skutecznej pomocy dla Ukrainy w transporcie zbóż. Czujemy potrzebę pomagania Ukrainie, ale widzimy różne niebezpieczeństwa z tym związane, m.in. z niekontrolowanym przepływem zbóż. Również wielkim wyzwaniem jest stabilizacja wielu innych rynków i zapewnienie dochodu dla rolników, m.in. zmagamy się dalej z afrykańskim pomorem świń. Realizujemy także Krajowy Plan Odbudowy i bardzo mocno podkreślamy rolę przetwórstwa. Zachęcamy rolników, by wchodzili w łańcuch dostaw i pozostawiali wartość dodaną w swoim gospodarstwie – mówił minister Henryk Kowalczyk.

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski łączył się online i przybliżył długoterminową wizję rozwoju europejskiego rolnictwa.

Podczas obrad rozmawiano także o bezpieczeństwie energetycznym, o utworzeniu nowej sieci producentów regionalnych i tradycyjnych, o roli inicjatywy Trójmorza w polityce rozwoju regionów.

Na zakończenie przekazano przewodnictwo w Konwencie Województwu Wielkopolskiemu.

Zdjęcia: konwent.lubelskie.pl

 

Galeria zdjęć