Andrzej Pruś I Wicemarszałek Marek Bogusławski Siedzą Za Stołem

Wyłoniono 6 kandydatów do Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego

Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem Andrzeja Prusia, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zawnioskowała do marszałka województwa o nadanie Odznaki Honorowej 6 nowym kandydatom. Nazwiska i nazwy podmiotów prawnych poznamy 20 grudnia na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W obradach komisji wziął udział Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

W IX edycji o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło 21 wniosków, w tym 13 dla osób fizycznych i 8 dla podmiotów. Komisja Odznaki podczas obrad w Filharmonii Świętokrzyskiej wyłoniła 6 kandydatów, którym marszałek województwa wręczy odznaczenia podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 20 grudnia. Wtedy też poznamy ich nazwiska i nazwy podmiotów prawnych.
Odznaka Honorowa to szczególne wyróżnienie ustanowione przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego za zasługi w działalności państwowej i społecznej na rzecz rozwoju naszego regionu, ale również osób, które w sposób szczególny promują województwo świętokrzyskie.
Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom i innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla województwa świętokrzyskiego, a w szczególności za zasługi w dziedzinach:

  1.  rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego,
  2. nauki i oświaty, kultury i sztuki związane z Województwem Świętokrzyskim,
  3. badań naukowych,
  4. ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, obronności i przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym,
  5. rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego,
  6. popularyzacji walorów i osiągnięć Województwa Świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Odznakę nadaje marszałek województwa świętokrzyskiego na wniosek Komisji Odznaki. W pracach komisji udział wzięła Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku.

 

Galeria zdjęć