1

65 mln złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym!

Ponad 1 mld 240 milionów złotych trafi do świętokrzyskich samorządów w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Budowa nowego, zintegrowanego bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, gruntowne remonty i rozbudowa ośmiu ulic Kielc, kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie miasta Opatowa i sołectw gminy Opatów, budowa i remont dróg gminnych istotnych dla rozwoju Ostrowca, kluczowe inwestycje powiatowe i gminne na terenie całego województwa – to tylko niewielka część inwestycji, jakie przeprowadzone zostaną w naszym regionie w ramach II edycji Polskiego Ładu. O rozstrzygnięciach dotyczących Programu Inwestycji Strategicznych i podziale środków na inwestycje w regionie poinformowano podczas konferencji zorganizowanej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. W spotkaniu, które otworzył wojewoda Zbigniew Koniusz, wzięli udział m.in.: marszałek Andrzej Bętkowski, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk oraz świętokrzyscy parlamentarzyści i samorządowcy.

Druga edycja naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych trwała od 28 grudnia 2021 roku do 11 marca 2022 r. Do polskich samorządów trafi łącznie ok. 20 mld złotych, z czego ponad 1 mld 240 milionów – do województwa świętokrzyskiego. W drugiej edycji poszczególne samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie trzech inwestycji. Maksymalna wartość bezzwrotnego wsparcia wynosi kolejno: 1 wniosek do maksymalnie 5 mln zł, 1 wniosek do 30 mln zł oraz 1 wniosek do 65 mln złotych, zaś wymagany wkład własny – co niezwykle cieszy samorządowców – jest stosunkowo niewielki, waha się od 5% do 20%. Krajowe  samorządy złożyły łącznie 7 899 wniosków na kwotę około 70 mld złotych.

Jak poinformowała podczas poniedziałkowej konferencji Anna Krupka, świętokrzyska posłanka a jednocześnie wiceminister sportu i turystyki, środki przyznane dla Świętokrzyskiego w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu pozwalają zrealizować 192 projekty. Jak podkreślała, zakres i skala inwestycji są bardzo szerokie – od dużych inwestycji w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, w źródła ciepła zeroemisyjnego i gospodarowanie odpadami, aż po rozbudowę infrastruktury sportowej czy rewitalizację zabytków.

Z pozytywną oceną komisji spotkał się między innymi wniosek złożony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd Województwa na rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o zintegrowany blok operacyjny pozyskał maksymalną możliwą kwotę czyli 65 mln złotych. Wybudowanych zostanie dziewięć sal operacyjnych oraz pracownie RTG, USG, tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 5 tys. metrów kwadratowych. Inwestycja w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz 61 mln 750 tysięcy złotych przyznanych na remont ośmiu kieleckich ulic to projekty z najwyższym dofinansowaniem w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w Świętokrzyskiem.

– 65 milionów złotych skierowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład do naszego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na realizację pierwszego etapu budowy nowego bloku operacyjnego na pewno w ogromnym stopniu poprawi warunki leczenia wszystkich tych osób, którzy w szpitalu będą oczekiwać pomocy. W imieniu samorządu województwa bardzo dziękuję naszym parlamentarzystom za ten wspaniały prezent, jaki otrzymaliśmy niemal w Dzień Samorządowca, bo przecież obchodziliśmy nasze święto ledwie kilka dni temu, 27 maja. To dla nas wielkie wsparcie i wielkie wydarzenie – mówił podczas konferencji w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim marszałek Andrzej Bętkowski.

Z kolei poseł Krzysztof Lipiec podkreślał, iż środki przyznane na realizację projektów w naszym regionie są proporcjonalnie większe niż przyznane dla innych województw.

Powiatami, które otrzymały największe dofinansowanie są Powiat Kielecki (300 milionów złotych) oraz Powiat Sandomierski (120 milionów złotych), z kolei jeśli chodzi o miasta, największe środki uzyskały Kielce, Ostrowiec i Sandomierz.

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji programu do województwa świętokrzyskiego na realizację 139 inwestycji trafiło prawie 980 mln złotych.

 

Galeria zdjęć