Ogólny Widok Sali Obrad Podczas Sesji Sejmiku

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek 30 maja br. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się XLVII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji, przyjęli także Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów “Talenty Świętokrzyskie”. 

Radni wysłuchali informacji o działalności Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach, przedstawioną przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach Grzegorza Małkusa. Stan sanitarny województwa świętokrzyskiego w 2021 roku referował Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Ciura. Inspektor przedstawił również informację o bieżących przepisach związanych z okresem kwarantanny i zabezpieczenia przez rozprzestrzenianiem się wirusów małpiej grypy oraz Covid-19.

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji. 30 młodzieżowych radnych zostało wyłonionych przez Zespół Rekrutacyjny spośród 63 zgłoszonych i rekomendowanych kandydatur. 54 osoby złożyły w Kancelarii Sejmiku formularze, które spełniły wymogi formalne. Najmłodszy młodzieżowy radny ma 15 lat, najstarszy – 23 lata. Aż 30 zgłoszonych kandydatów rekomendowały samorządy uczniowskie, pozostałych: samorządy studenckie, młodzieżowe rady miasta oraz organizacje pozarządowe. 8 młodzieżowych radnych III kadencji pełnić będzie tę funkcję ponownie. Więcej o Młodzieżowym Sejmiku Województwa III kadencji

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Talenty Świętokrzyskie”, przegłosował również nowe regulaminy przyznawania tych stypendiów dla uczniów i dla studentów.

Radni zatwierdzili zmiany w tegorocznym budżecie województwa oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040.

Sejmik przegłosował uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz województwa nieruchomości w miejscowości Danków Duży (gm. Włoszczowa), której zakup pozwoli na przeprowadzenie prac, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na odcinku drogi wojewódzkiej 785.

Radni ponownie wyrazili zgodę na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego działki w Umianowicach, będącej własnością gminy Kije (a wcześniej – Polskich Kolei Państwowych S.A.). Będzie ona zagospodarowana pod potrzeby realizowanego projektu budowy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu. Ma być to przede wszystkim miejsce przekazywania wiedzy o środowisku naturalnym, zdobywania doświadczeń terenowo-warsztatowych przez dzieci i młodzież oraz uwrażliwiania na piękno przyrody. Ośrodek przygotowuje Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Drugie procedowanie przez Sejmik powyższej uchwały wynikało z ponownego głosowania w tej sprawie przez radnych gminy Kije i uzupełnienia zapisów darowizny.

Galeria zdjęć