Andrzej Pruś

MŁODZIEŻOWY SEJMIK III KADENCJI POWOŁANY

30 radnych liczyć będzie Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego III kadencji. To osoby w różnym wieku, z różnym doświadczeniem i pomysłami, aktywnie działające w swoich środowiskach, które chcą zaangażować swój czas i energię w pracę na rzecz regionu. Przed nimi dwa lata pracy. Będą nie tylko konsultować wybrane propozycje dorosłych, ale też wychodzić ze swoimi inicjatywami. Dziś, podczas XLVII sesji radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji.

Kandydować mogły osoby w wieku od 15 do 24 lat, posiadające status ucznia lub studenta, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które uzyskały rekomendacje jednego z podmiotów działających na terenie województwa świętokrzyskiego: młodzieżowej rady miasta lub gminy, samorządu uczniowskiego szkoły ponadpodstawowej, samorządu studenckiego lub organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą lub na jej rzecz.

Najmłodszy radny ma 15 lat, zaś najstarszy 23 lata. Połowę składu Młodzieżowego Sejmiku stanowią dziewczęta – 15, tyle samo chłopcy.
Największą liczbę młodzieżowych radnych – 17 rekomendowały Samorządy Uczniowskie Szkół Ponadpodstawowych, 2 osoby – samorządy studenckie, 3 osoby posiadało rekomendacje młodzieżowych rad miast lub gmin, a 9 – organizacji pozarządowych. 8 osób to radni obecnej, II kadencji Młodzieżowego Sejmiku, którzy zdecydowali się kontynuować działalność w tym gremium.

Lista radnych III kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w podziale na okręgi wyborcze:

Okręg I obejmujący powiaty: ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski:

 1. Adamska Karolina
 2. Faliszewska Wiktoria
 3. Klimczak Klaudia
 4. Kwiatkowski Maciej
 5. Szczyrba Alex
 6. Pruś Izabela
 7. Ziemba Marta

Okręg II obejmujący powiaty: konecki, skarżyski i starachowicki:

 1. Blok Gabriela
 2. Boruń Natalia
 3. Gąsior Izabela
 4. Kurdybakha Veronika
 5. Przesłański Bartosz
 6. Zięba Kacper

Okręg III obejmujący powiaty: kielecki i Miasto Kielce:

 1. Chudzicki Antoni
 2. Frydrych Oskar
 3. Jurkiewicz Filip
 4. Kałuża Tomasz
 5. Karbowniczek Michał
 6. Kot Piotr
 7. Lubiejewska Martyna
 8. Nalewczyński Jan
 9. Rudnicka Amelia
 10. Słoń Bartłomiej

Okręg IV obejmujący powiaty: buski, kazimierski, pińczowski, jędrzejowski i włoszczowski:

 1. Ciba Maciej
 2. Gieroń Zuzanna
 3. Kaleta Mateusz
 4. Kamińska Julia
 5. Napora Alicja
 6. Twardowski Miłosz
 7. Więckowska Wiktoria

Młodzieżowy Sejmik jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie województwa świętokrzyskiego. Gremium to ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Formuła działania zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku wojewódzkiego (organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji tematycznych). Jego kadencja trwa 2 lata.