Niepełnesprawny Chłopiec Trzyma Czerwone Serce

XV Spotkanie Integracyjne Dzieci i Młodzieży w Masłowie

W Masłowie po raz piętnasty odbędzie się Spotkanie Integracyjne Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych z Kielc i regionu świętokrzyskiego. W spotkaniu co roku uczestniczą podopieczni, wychowankowie placówek szkolnych dla uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi, podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, szkół integracyjnych oraz ich rodzice, wolontariusze, opiekunowie i wychowawcy.

Spotkania integracyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej odbywają się z okazji rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Kielcach i w Masłowie. Na tegoroczne spotkanie zapraszamy w piątek, 3 czerwca.

Harmonogram:

 

  • 10.30 – złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła w Masłowie
  • 11.00 – msza święta
  • 12.00 – występy artystyczne