Michniow Plakt

75. rocznica pacyfikacji Michniowa

Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza na uroczyste obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej oraz  75. rocznicy Pacyfikacji Michniowa. Z tej okazji w dniach 12-13 lipca w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie odbędą się uroczystości upamiętniające to dramatyczne wydarzenie. Uroczystościom towarzyszyć będzie konferencja „Spotkanie pokoleń”, podczas której zostaną odczytane fragmenty pamiętnika Emilii Ziomek, naocznego świadka pacyfikacji.

Uroczystości rozpocznie 12 lipca o godz. 15.00 msza święta w intencji ofiar pacyfikacji. Po przemówieniach zaproszonych gości odbędzie się koncert Masovia Baroque Orchestra. Na zakończenie uczestnicy złożą kwiaty przed mogiłą pomordowanych mieszkańców Michniowa.

Uroczystościom towarzyszyć będzie konferencja „Spotkanie pokoleń” w Centrum Kształceniowo – Integracyjnym w Michniowie. We wspólnych rozmowach wezmą udział m.in. potomkowie ofiar pacyfikacji Michniowa, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz historycy z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Zostaną odczytane fragmenty pamiętnika Emilii Ziomek– naocznego świadka pacyfikacji. Podczas spotkania wystąpi Koło Gospodyń Wiejskich Michniowianki z repertuarem pieśni partyzanckich. Spotkanie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Będzie okazja także obejrzeć wystawę pt. „817. Poznaj te historię”
W piątek, 13 lipca o godz. 16.00 rozpocznie się msza święta w intencji ofiar pacyfikacji.
Patronat Narodowy nad uroczystościami objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

12 i 13 lipca 1943 r. w Michniowie miały miejsce dramatyczne wydarzenia. Niemcy w ciągu dwóch dni wymordowali 204 osoby: 104 mężczyzn – w większości spalonych żywcem, 53 kobiety i 47 dzieci, aż dziesięcioro z nich miało mniej niż 10 lat. Najmłodszą ofiarą był dziewięciodniowy Stefanek Dąbrowa, wrzucony przez niemieckiego żandarma do płonącej stodoły.

Wymordowanie mieszkańców wsi było odwetem za ich pomoc dla oddziałów partyzanckich, oraz przynależność do Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Niemcy nie zamordowali jedenastu osób wobec których mieli konkretne podejrzenia o podziemną działalność. Osoby te zostały wywiezione do KL Auschwitz, gdzie sześcioro z nich zginęło. Osiemnaście młodych dziewcząt wywieziono na przymusowe roboty do Rzeszy.

Wieś, po ograbieniu została doszczętnie spalona. Zabroniono odbudowy i uprawiania pól w Michniowie. Szczątki zamordowanych spoczywają w zbiorowej mogile, na której zaraz po wojnie postawiono kamienną tablicę z nazwiskami ofiar.

Podczas XLVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjęty został apel dotyczący upamiętnienia 75. rocznicy pacyfikacji Michniowa w Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
W dniu 12 lipca 2018 roku po raz 75 obchodzimy rocznicę pacyfikacji Michniowa, a po raz pierwszy – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej – nowe święto państwowe. Naszym obowiązkiem jest zachować dla przyszłych pokoleń pamięć o krwi przelanej za wolność Ojczyzny przez mieszkańców polskich wsi. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego składa hołd wszystkim ofiarom niemieckich pacyfikacji wsi podczas II wojny światowej i apeluje do wszystkich Polaków o godne uczczenie ich pamięci” – czytamy w przyjętym apelu. Więcej 

Zadanie „Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie jako pomnik męczeństwa polskich wsi w czasie II wojny światowej” zostało dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2
Plakat informujący o wydarzeniu