Img 0270

Święto plonów w poczuciu dumy i radości

2 września we Włoszczowie odbędą się XVIII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Tegoroczne święto plonów będzie wyjątkowe ze względu na przypadającą rocznicę 100 lat niepodległości Polski i 20 lat województwa świętokrzyskiego. Dlatego Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego proponuje, by te jubileusze uczcić w szczególny sposób i zaprasza wszystkich mieszkańców do  czynnego udziału w dożynkach oraz świętowania w poczuciu radości i dumy z dokonań minionych lat.


Organizatorami dożynek wojewódzkich w tym roku są: marszałek województwa świętokrzyskiego, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, starosta włoszczowski i burmistrz Włoszczowy. Nad całością uroczystości dożynkowych czuwać będzie Wojewódzki Dom Kultury.
„ W tym wyjątkowym roku 2018 – roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz roku Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego pragniemy wszyscy w sposób szczególny upamiętnić obydwie, jakże znaczące dla Polski i naszego regionu, rocznice. Rok 2018 obfituje w wiele zdarzeń, przypominających ogromnie ważne dla wszystkich obywateli wydarzenia, ale również pokazujących przemiany, jakie dokonały się w naszym województwie na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Także podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich we Włoszczowie pragniemy wyjątkowo uczcić to najważniejsze rolnicze święto w duchu radości i dumy z naszego regionu. Dlatego zwracam się z gorącym apelem do Państwa, aby jak najliczniej i jak najpełniej zaprezentować dorobek swojego Powiatu podczas Dożynek w myśl przyświecającego nam hasła „20 lat Świętokrzyskie to my” – pisze Adam Jarubas w piśmie do organizatorów tegorocznych dożynek.
Ważnym punktem tego święta jest Konkurs Wieńców Dożynkowych. Jego celem jest kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej, popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz o roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów. Także prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy i promocja dorobku kulturowego polskiej wsi. Każdy powiat może zaprezentować jeden winiec. Termin zgłaszania mija 27 sierpnia. Komisja konkursowa wybierze trzy najpiękniejsze, jego twórcy otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne.
Tegoroczne uroczystości dożynkowe rozpocznie msza święta w Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, a następnie uczestnicy przejdą na Stadion OSiR Włoszczowa.