Wicemarszałek Renata Janik Podczas Otwarcia Konferencji W Grand Hotel Kielce.

„Alkohol i przemoc –niebezpieczne oblicze pandemii Covid-19”

Zjawiskom przemocy oraz nadużywania alkoholu w czasie trwania pandemii Covid-19 poświęcona była dzisiejsza konferencja, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Wydarzenie, odbywające się w Grand Hotel Kielce, otworzyli wicemarszałek Renata Janik oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Elżbieta Korus wraz z zastępcą Arkadiuszem Ślipikowskim.

– Pandemia wywołała szereg problemów w naszym życiu społecznym. Z wieloma skutkami z nich będziemy się borykać przez najbliższe lata. Dlatego też, tak ważne są wydarzenia, podczas których w gronie specjalistów możemy przyjrzeć się bliżej problemom i wysunąć wnioski, jak możemy sobie z nimi radzić w życiu codziennym – mówiła wicemarszałek Renata Janik

Spotkanie adresowane było do przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wzięło w nim udział ponad 100 osób.

Uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę dotyczącą nasilających się zjawisk nadużywania alkoholu i przemocy w dobie pandemii, wymienić doświadczeniami i wypracować plany przeciwdziałania nasilającym się problemom.

Galeria zdjęć