Kielce Warsztaty Przedsz2

Autorzy przeszkoleni – czekamy na projekty „przedszkolne” FEŚ 2021-2027

Blisko 100 autorek i autorów projektów „przedszkolnych” z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” zdobyło wiedzę o tym, jak skutecznie ubiegać się o unijne dofinansowanie. Podczas spotkań w Skarżysku – Kamiennej oraz w Kielcach wiedzę na ten temat przekazywali im pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ.     

W spotkaniu w Skarżysku – Kamiennej, przygotowanym przez Główny Punkt Informacyjny, uczestniczyło około 30 osób, natomiast większym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty w Kielcach, zorganizowane przez DW EFS, w których uczestniczyło blisko 70 osób. Podczas obu spotkań wykładowcami byli pracownicy Departamentu Wdrażania EFS.

– Przedstawiliśmy autorom wniosków o dofinansowanie zapisy regulaminu naboru projektów „przedszkolnych” FEŚ 2021-2027, a także najważniejsze zasady korzystania z elektronicznego systemu SOWA, który służy do składania wniosków – poinformowała dyrektor Departamentu Wdrażania EFS UMWŚ Katarzyna Kubicka. – Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a w ich trakcie padało naprawdę dużo pytań. Cieszymy się, że zainteresowanie naborem jest tak duże i że mogliśmy wesprzeć autorów projektów w zdobyciu potrzebnej wiedzy. Liczymy na to, że nasza wspólna praca przełoży się na dużą liczbę złożonych projektów i że będą one wysokiej jakości. Na przygotowanie wniosków jest jeszcze trochę czasu, bo nabór będzie prowadzony do 14 lipca.

Dodatkowe informacje nt. tworzenia i naboru projektów, dotyczących edukacji przedszkolnej, są dostępne na stronie internetowej programu FEŚ 2021-2027.

 

 

Galeria zdjęć