Będą obradować radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Będą obradować radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w poniedziałek, 22 lipca 2019 roku, w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Początek o godzinie 11.

Na początku sesji przewidziano złożenie ślubowania przez nowego radnego Sejmiku. Odbędzie się głosowanie m. in. nad projektem uchwały w sprawie zasad występowania mieszkańców województwa z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, radni przyjmą też uchwałę zezwalającą na nabycie na rzecz samorządu województwa gruntów położonych w gminie Kije, w obrębie Umianowic, gdzie Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach będzie realizował projekt renaturyzacji śródlądowej delty rzeki Nidy, współfinansowany z unijnego Programu LIFE.

Podczas sesji przyjęty zostanie również do realizacji ,,Regionalny program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do 2025 r.”, określający kierunki strategicznych działań samorządu województwa w tym obszarze na najbliższe lata. Radni przyjmą uchwałę określającą regulamin tegorocznej edycji Nagrody „Świętokrzyski Anioł Dobroci” i powołają komisje do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Przedmiotem obrad będzie również uchwała w sprawie wyrażenia zamiaru prowadzenia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu przez Województwo Świętokrzyskie, Miasto Sandomierz i Powiat Sandomierski jako wspólnej instytucji kultury – razem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu działalność tej instytucji będzie dofinansowana z budżetu państwa. Rozpatrywane będą ponadto uchwały dotyczące przyjęcia regulaminów przyznawania unijnych stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020. Jest to już IV edycja programów stypendialnych, a ich celem jest wsparcie rozwoju edukacyjnego uzdolnionych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej.

Pełny program sesji dostępny tutaj