Urząd Marszałkowski Budynek

Będzie obradować Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 5 marca 2020 r. w sali 202, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00.


Porządek posiedzenia:
1. Przygotowanie kontroli w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2015-2019.
a) zapoznanie się z materiałami przekazanymi do kontroli.
b) wyznaczenie tez do kontroli.
c) ustalenie składu zespołu kontrolnego.
2. Sprawy różne.