konsultacje grafika

„Organizacje Pozarządowe Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”

W najbliższy piątek, tj. 6 marca o godzinie 12.00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach (sala konferencyjna „Okrąglak”) odbędzie się Konferencja „Organizacje Pozarządowe Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Będzie ono także okazją do wypracowania wspólnych kierunków działań, wskazania potrzeb i możliwości, celem doskonalenia współpracy na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego.
Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z inicjatywami podejmowanymi przez organizacje pozarządowe na rzecz wsparcia, integracji i aktywizacji podopiecznych placówek pomocy i integracji społecznej oraz skorzystać z doradztwa w zakresie realizacji projektów i pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł.
Spotkaniu towarzyszyć będą stoiska promujące działalność regionalnych organizacji pozarządowych.
Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.