Komisja Skarg Wniosków I Petycji 2 2 768x431

Bedzie obradować Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 17 lutego 2020 r. w sali 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Obrady rozpoczną się o godz. 8.30.

W porządku obrad przewiduje się:
1. Petycja dot. zmiany uchwały Nr IV/62/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022”, w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów, pochodzących
z zatrzymanych transportów, z uwagi na jej niewykonalność.
2. Sprawy różne.